כתביו של מר שושני

מחברת 1CH10

מחברת שעל הכריכה שלה רשום המספר 30. במחברת עשרים דפים, שעל גבי אחד עשר מתוכם כתובים דברים (ושאר הדפים ריקים). על גבי כריכת המחברת מודפסים סמלי מדינות דרום אמריקה. המחברת יוצרה באורוגוואי. במחברת ישנו עיסוק בהלכות מומרים ומשומדים בהקשרים שונים, ובהלכות שבת.

מוזמנים להשאיר בתגובות את הפענוחים, המחשבות והחידודים שלכם

2 תגובות

 1. פענוח מספר שורות ראשונות בדף הראשון ללא פענוח ראשי תיבות ולמה התכוון
  הנושא הוא היחס למחללי שבת
  א"א נה"ד אסור לצרף מחלל שבת א"א כפד"ז לא לקרותו לתורה מגא קד?? רשע בפהרסיא אין מזמנין עליו לפי שהד' תדו? שאין מתיראין מב"ד
  נהגו פעם ולא מחו בידם סז'ס השומע אזכרה בזה"ז א"ח לקרוע שאם אא'כ נתמלא כל הבגד קרעים
  מ"ב בבי"ה דהם ודאי חייבים בזמון תשו' הרמ', אף ור??? וענש על ע' תבשילין =שמק ברכות עכ"ל
  ????? לעלות מנין מצטרף, שו? 'אוח 81', סו? הדי?????, הק' מקפיד על כל נפשות בית י', בין ר', בין צ',
  כ"ז שמאמינים בה' ובתורתו, ומחברים עצמם עם כל י' הג'ה קיד' פת גל ושרי מחשש [אישה], אף שכ' אין ללמוד ????
  מלמד להועיל, מקל בכ"ד שאין רוח רבני פולין נוחה, גם בקה"ת מקילין
  ח'ס חומ' קפב תוכחת מגולה בזה שא"א לנו להעמיד הדת על תלה
  בכה' יא, בעו' נר למאה, שבת קכב תו', משקין שזבו קל לסחוט, חשש ????, תי' ב' לקוט אחר אכילה, כו, [חאבצהג], שמואל קכה,
  שו?' א, חייא כלל ט' שף הוציא מר' שרי ??הר רעו"א. הדליק בשביל ג' אסור לכל, אבל א"ח לצאת ?גא"ה, מה"ש, הפקפו[ק]= חסידות
  בעצים ונר שלו צריך למחות – בביתו וגרשו
  פמ"ג שכט"ו מ'ל'ש'ב' פשיטא דאין מחללין עליו, דממורידים שיק אוח' ק? (לא מצא מפורש, הרי תבוש ב"כד. אף לכ?ת לחשבון מדקאמר סמי' מומר – שכח כן עז כו: כי פליגי לשאר ג'?? ל??? דינו כלכה'ת וא"ח ?? ????)

 2. בעמוד 17 השמאלי נראה שמנתח את דינו של דוד מים boiler בהקשר להלכות בישול בשבת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *