כתביו של מר שושני

מחברת 1CH31

מחברת שעל כריכתה רשום המספר 700. במחברת עשרה דפים שמתוכם בחמישה דפים כתובים דברים (ושאר הדפים ריקים). בעמוד הראשון של המחברת, בחלקו העליון, התייחסות לנאמר במסכת חולין דף ע עמוד א, ולמפרשים על אתר. בחלקו התחתון של העמוד ישנה גם התייחסות לתוספות על נדרים דף צ עמוד ב. בהמשך המחברת התייחסויות לעניינים שונים כגון קידושין וכשרות. בסוף המחברת ציטוט (בדרך קצרנית) של פסוקים הקשורים להכבדת לב פרעה..

מוזמנים להשאיר בתגובות את הפענוחים, המחשבות והחידודים שלכם

תגובה אחת

 1. הקטע המסיים את המחברת
  "נמנעו מלברך בשם [קו תחת ברך בשם] מ'ט - פירוש זקן זה שכינה [סימן 3 הנקודות כלפי מעלה] אם אין וברכתיך אין אזכיר את שמי - אין ואני אברכם שאין ושמו את שמי על בנ'י [סל"ב] אין לחַלק [?סל"ב] אבל [?סל"ב. בניקוד צירה תחת ה-ח] או [?סל"ב. בניקוד שווא תחת ה-ח] ודאי יש לחלק - ממ\א[?]בראי, או מאחורי ראי = הזקן[?], יש לחלק, והבן בפשיטות כאן כדסליק להתם = זו"ז בתנאים שווים[?], אפשר למדרש[?] [סימן 3 הנקודות כלפי מעלה] ב בלי = 2 ישראלי, ע'פ[?] או כופלת[?] ד'פ[?] וא'צ למתמטיקה ארוכה"

  מקראה:
  [?אל"ב=אות\יות לא ברורה\רות]
  [?מל"ב] = מילה לא ברורה
  [?סל"ב = סימן לא ברור]
  [?] מצוד לאות או מילה = קריאה מסופקת ולא ודאית

  רקע:
  תוספתא סוטה פ"יג ה"ח]
  שנה שמת בה שמעון הצדיק [אמר להם בשנה זו אני] מת. אמרו לו מנין אתה יודע? אמר להם כל ימות הכפורים היה זקן [אחד לובש] בגדים לבנים ומתכסה לבנים נכנס עמי [ויוצא] עמי, שנה זו נכנס עמי ולא יצא. לאחר הרגל חלה שבעת ימים ומת.
  משמת שמעון הצדיק פסקו מלברך בשם ס"א [נמנעו אחיו מלברך בשם].
  https://he.wikisource.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA%D7%90/%D7%A1%D7%95%D7%98%D7%94/%D7%99%D7%92#%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94_%D7%98
  [בבלי כתובות עה,א] אמר רבא וחד מינן [=בבלי] כי סליק להתם עדיף כתרי מינייהו [=ישראלים]
  https://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=30419
  במדבר ו,כז] וְשָׂמוּ אֶת שְׁמִי עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַאֲנִי אֲבָרֲכֵם
  https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%95_%D7%9B%D7%96
  נשיאת כפיים בחו"ל
  https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php/%D7%93%D7%A8%D7%A9%D7%A0%D7%99:%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%9F_%D7%9B-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%D7%AA_%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A5_%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%97%D7%95%D7%9C,_%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA_%D7%95%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%98%D7%95%D7%91_(Zvi_Ryzman)

  הצעת קריאה:
  נמנעו [=הגירסה השניה בתוספתא - "ספר אחר: נמנעו אחיו מלברך בשם מלברך בשם]. מאי טעמא? - פירוש זקן [= "אמר להם כל ימות הכפורים היה זקן אחד לובש בגדים לבנים ומתכסה לבנים נכנס עמי ויוצא עמי"] זה שכינה [מהדהד למשקל מקביל למאמרם ז"ל "זקן-זה שקנה חכמה" + בבלי סוטה יא, א] [סימן 3 הנקודות כלפי מעלה] אם אין וברכתיך אין אזכיר את שמי [הדהוד פרפרזי ל-שמות כ,כ בְּכָל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַזְכִּיר אֶת שְׁמִי אָבוֹא אֵלֶיךָ וּבֵרַכְתִּיךָ] - אין ואני אברכם שאין [במדבר ו,כז] וְשָׂמוּ אֶת שְׁמִי עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל [וַאֲנִי אֲבָרֲכֵם] [סל"ב] אין לחַלק [?סל"ב] אבל [?סל"ב. בניקוד צירה תחת ה-ח?] או [?סל"ב. בניקוד שווא תחת ה-ח?] ודאי יש לחלק - מאבראי [=מבחוץ. הדהוד לבבלי חגיגה טו, א "אמר להן רבי יהושע לתלמידיו עדיין בן זומא מבחוץ" או\גם "חוצה לארץ"], או מאחורי ראי = הזקן[?], יש לחלק, והבן בפשיטות כאן כדסליק להתם [=בבלי שעלה לארץ ישראל. ומהדהד לדיוק נמנעו "אחיו"] = זה [הבבלי שעלה] וזה [הישראלי המקומי] בתנאים שווים [כי בחו"ל אין ברכת כהנים ולכן אין ושמו את שמי על בני ישראל], אפשר למדרש[?] [סימן 3 הנקודות כלפי מעלה] ב בלי = 2 ישראלי [לפי בבלי כתובות עה,א \ או בַּ "בְ"לִי יִשְׂרְ"אֵ"לִי ב בניקוד שווא וא בניקוד צירה שעליהם כתב ש"יש לחלק" וכאן השווא העומדת נקודה מעל נקודה שעלתה לישראל נעשית צירה כלומר נקודה ליד נקודה משמע "בתנאים שווים"], ע'פ [?="על פי" ולחלופין "עוד פירוש"] או\ל\[?] כופל'ת ד' [4] פעמים ואין צורך\צריך למתמטיקה ארוכה"

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *