מחברת 1CH7

מחברת שעל הכריכה שלה רשום המספר 17. במחברת שישים דפים, שעל גבי עשרים וחמישה מתוכם כתובים דברים (ושאר הדפים ריקים). רוב הכתוב המחברת עוסק בענייני שחיטה וטריפות. כך לדוגמא כתוב בעמוד השני של המחברת: "[...] אלא אשאין מומחין, בבודקין אותו סגי [...]". יש במחברת התייחסויות גם למולד הלבנה, והתייחסויות למידות האל.

מוזמנים להשאיר בתגובות את הפענוחים, המחשבות והחידודים שלכם

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.